De training

De mindfulness training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur, waarin je in een groep van minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers oefeningen doet om mindfulness te verhogen. In de sessies wordt geoefend met mindfulness meditaties en lichaamsgerichte oefeningen.

Het is een zeer praktische en in het dagelijks leven toepasbare training. De nadruk ligt op het ervaren (en niet zozeer op denken/analyseren). Aan de deelnemers wordt de bereidheid gevraagd om dagelijks te oefenen met de in de training aangereikte oefeningen.

Onderwerpen als omgaan met stress, grenzen en acceptatie komen aan de orde en worden middels oefeningen ervaringsgewijs onderzocht.

De training die wordt aangeboden is gebaseerd op de Minfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) ontwikkeld door Segal, Williams en Teasdale.